OriyaORIYA DEPARTMENT


Profile

Welcome
 

Faculty

Dr. Bijayananda Singh

Dr- Pradyumna Keshari Senapati

Dr. Pravat Kishore Nayak

Miss Snigdha Das

Dr. Jayashree Nanda

Dr. Susama raniKar

Student

text

Activity

text